Koupelny
» vodovodní baterie
» bezdotykové baterie
» bezdotykové splachovače
» koupelnové doplňky
» koupelnový nábytek
» moduly pro závěsné WC
» sanitární keramika
» sprchové kouty
» sprchové masážní panely
» sprchové vaničky
» umyvadla plastová
» umyvadla RAVAK
» vanové zástěny
» vany plast
» vany smalt
Bojlery a ohřívače vody
» bojlery elektrické
» bojlery kombinované
Dřezy
» Norma
» Franke
Topení
» expanzní nádoby
» kotle
» měděné trubky
» podlahové vytápění
» radiátory deskové
» radiátory koupelnové
» čerpadla na topení
» pokojové termostaty
Voda
» rozvody z plastu
» odpadní systémy
» kulové kohouty na vodu
» RPE - systém na vodu
» trubky pozinkované
» fitinky z mosazy
Plyn
» kulové kohouty
» trubky na plyn
» regulátory tl. plynu
 
Platební metody
Vážení zákazníci, připravili jsme pro Vás přehled platebních metod, kterými můžete platit v našem e-shopu..

MĚDĚNÉ TRUBKY
Rozměr: 12x1
78,5,- Kč s DPH KOUPIT
Rozměr: 28x1
201,- Kč s DPH KOUPIT
Rozměr: 15x1
84,9,- Kč s DPH KOUPIT
Rozměr: 35x1,5
355,9,- Kč s DPH KOUPIT
Rozměr: 18x1
108,1,- Kč s DPH KOUPIT
Rozměr: 42x1,5
424,- Kč s DPH KOUPIT
Rozměr: 22x1
137,4,- Kč s DPH KOUPIT
Rozměr: 54x1,5
691,1,- Kč s DPH KOUPIT
!!! při odběru nad 300 metrů sleva 4 % !!!!
 
VLASTNOSTI MĚDĚNÝCH TUBEK – Materiál trubek je fosforem dezoxidovaná měď, která má podle normy ČSN EN 1057 kvalitu Cu DHP. Trubka se zhotovuje z mědi o čistotě větší než 99,9 %, bod tání je 1083 °C, tepelná vodivost je 339 W/m.K a hustota 8900 kg/m3. Trubky se vyrábějí v různých druzích tvrdosti (měkká – R220, polotvrdá – R250, tvrdá – R290). Měděné trubky je možné ohýbat ručně nebo za pomoci ohýbačky. Měkké trubky se ohýbají ručně nebo ohýbačkou za studena. Polotvrdé trubky se ohýbají ohýbačkou za studena. Tvrdé trubky jsou za studena neohýbatelné.

TEPELNÁ IZOLACE – Měděné trubky musíme většinou tepelně izolovat, kromě soustav, které vedou plyn nebo stlačený vzduch. Trubky vedoucí studenou vodu izolujeme proti orosení a ohřevu, trubky pro teplou vodu chráníme proti ochlazení. K ochraně proti orosení stačí izolace menších tlouštěk, ostatní rozvody se opatřují důkladnější tepelnou izolací. K dostání jsou již izolované trubky, splňující hodnoty uvedené v normách. Trubky vedené ve vrstvě tepelné či zvukové izolace v konstrukci podlahy nemusíme nijak zvlášť izolovat. Rozvody systému podlahového vytápění se neizolují. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat dodatečné izolaci v místech spojů.

ULOŽENÍ TRUBEK – Uložení trubek je dvojího druhu: posuvné nebo pevné. K uložení lze koupit příchytky z plastu, mědi a oceli. U ocelových příchytek musíme dbát na to, aby se přímo nedotýkaly mědi, protože účinkem vlhka dojde k elektrochemické korozi, která zničí příchytku. V tomto případě je vhodné dát mezi příchytku a trubku pryžovou vložku.

SPOJOVÁNÍ TRUBEK – Při montáži měděných trubek se používá kapilární pájení, lisování nebo spojky s přesuvnými maticemi se zářeznými nebo přítlačnými kroužky. Nejrozšířenější formou spojování trubek je v dnešní době kapilární pájení. To se provádí měkkým nebo tvrdým pájením. Svařované spoje se používají zřídka, protože svařování měděných trubek vyžaduje velkou praxi (pro nízký bod tání a velkou tepelnou vodivost se trubka lehce propálí). Jen zřídka se používá šroubení se svěracím kroužkem, trubkové spojky, přírubové spoje, závitové spoje. Dnes je nejvíc rozšířeno spojování lisováním, které se dá provést velmi rychle (jeden spoj za 4-6 s), ale použité tvarovky jsou cenově nákladnější než tradiční tvarovky. Již zmínění spoje jsou rozděleny na dvě skupiny: - rozebíratelné spoje: závitové, šroubení se svěracím kroužkem, trubkové spojky, přírubové spoje, - nerozebíratelné spoje: pájení, svařování, lisování.

OTOPNÉ SOUSTAVY – Při vytváření potrubních soustav je nutné se vyhnout přímému spojení měděných a ocelových trubek nebo zařízení. V takovém případě je nutné mezi spojované kov zařídit „izolační článek“. V otopných soustavách mezi ocelové otopné těleso a měděnou trubku je třeba zařadit izolační článek z bronzu, z mosazi anebo z poniklované mosazi. V případě hliníkového otopného tělesa je nutné osadit kadmiované mezišroubení, k tomuto šroubení připojit montážní prvek z bronzu, z mosazi či poniklované mosazi a až potom měděnou trubku. V případě použití ocelových otopných těles s otevřenou otopnou soustavou nevzniknou žádné problémy. V případě hliníkových otopných těles je možné používat jenom uzavřené otopné soustavy. V uzavřených otopných soustavách je množství kyslíku obsaženého ve vodě velmi malé a tak je nebezpečí koroze zanedbatelné. Přirozeně i u otevřených otopných soustav je třeba zamezit cirkulaci vody v expanzní nádobě a zvyšování obsahu pohlceného kyslíku ve vodě. Jestliže se do otopné soustavy dostává kyslík plynule, tak i při použití ocelových trubek dojde ke korozi ocelových konstrukčních prvků. Při montáži měděných trubek do betonu anebo rýhy v omítce, je nutné dbát na to, aby se trubky nedotýkaly přímo kyselých silikátových prvků (omítka, beton, škvárový násyp apod.). Z bezpečnostních důvodů je nutné v těchto případech navrhnout i instalovat měděné trubky s plastovým povlakem. Dnes se již i při instalaci podlahového vytápění používají převážně měděné trubky s plastovým povlakem. To vylučuje případné vniknutí agresivních mycích prostředků do struktury podlahy a napadení vnějšího povrchu měděných trubek.

ROZVODY PITNÉ VODY – Měď je v plné míře korozivzdorná proti pitné vodě, která splňuje požadavky na kvalitu vody „určené pro lidskou spotřebu“, tj. na kvalitu pitné vody, kterou stanovuje norma. Ve výjimečných případech může dojít k poškození korozí, která vzniká působením měkkých, na přírodní soli chudých vod, s hodnotou pH menší než 7. Tyto vody však sými chemickými a bakteriologickými vlastnostmi jsou nevhodné jako pitná voda a mohou se vyskytovat pouze výjimečně u kopaných studní. Nebezpečí koroze měděného rozvodu pitné vody nehrozí, jestliže hodnota pH vody je větší než 7. Velké problémy může způsobit nevhodný výběr materiálu při vzájemném spojování prvků. V rozvodech pitné vody, odlišně od otopných soustav, je vždy přítomen pohlcený kyslík. Měď vstupuje do reakce s kyslíkem pohlceným ve vodě a na stěně trubky se vytvoří ochranná vrstva oxidu měďnatého. Po dobu tvorby ochranné vrstvy je stále ve vodě určité, velmi malé množství rozpuštěné mědi. Jestliže rozpuštěná měď přijde do styku s pozinkovanou ocelí, nejprve rozleptá zinkovou vrstvu a pak způsobí korozi samotné oceli. V pozinkovaných ocelových trubkách vznikne bodová koroze způsobená mědí. Proto je důležité, aby ve směru proudění vody byly umístěny nejprve prvky ocelové pozinkované a teprve po nich měděné rozvody. Toto pravidlo se musí dodržet i při instalaci potrubí pro teplou užitkovou vodu. Jestliže rozvod má cirkulační potrubí, celý rozvod musí být proveden z mědi.

 










Mipoplast s.r.o. , Nad rybníkem 3169, 580 01 Havlíčkův Brod , mobil: 604 610 833, tel./fax: 569 428 056, e-mail: mipoplast@seznam.cz